Privatlivspolitik

Persondataloven – Privatlivspolitik


Kulturforeningen Apollonaris’ Aftenmusikskole er underlagt EU og Folketingets bestemmelser af 25. maj
2018 om, hvordan foreninger behandler medlemmers og andres personlige oplysninger.
Det er også et krav under folkeoplysningslovens kap. 10, §43, stk. 5 for, at man som aftenskole lever op til
dette for at kunne modtage tilskud.


Ved indmeldelse som deltager i Apollonaris’ undervisning aftaler bestyrelsen med vedkommende at
oplyse almindelige personoplysninger s.s. navn, bopælsadresse, mailadresse og telefonnummer, - saglige
oplysninger, som er nødvendige for foreningens eksistens og kommunikation. Oplysningerne ajourføres, så
de altid er korrekte.


Samtidig informeres medlemmet om, at vedkommende altid har ret til indsigt i hvilke oplysninger
foreningen opbevarer på dem og, at oplysningerne slettes ved deres udmeldelse af Apollonaris.
Medlemskartoteket opbevares på google-drev, som kun bestyrelsen har adgang til.
Private mails sendes via Bcc.


Desuden oplyses medlemmet om, at bestyrelsen skal informeres om deres CPR-nr., hvis de har bopæl i en
anden kommune. Køge Kommune skal bruge oplysningen til at indhente refusion for undervisningsomkostninger fra deres hjemkommune. Ingen andre modtager oplysningerne.
Medlemmer, som får udbetalt seniorpas skal også oplyse deres fødselsdato.


Endelig skal den ansatte underviser oplyse sit CPR-nr. til brug for Køge Kommune, der administrerer
afregning af løn og skat m.m. for Apollonaris samt eventuelle andre, hvis der skal indhentes børneattester.
Ved indsendelse af lønoplysninger efterfølgende til kommunen anvendes kun fødselsdato.


Apollonaris’ hjemmeside indeholder billeder af deltagere, hvilket de har godkendt.


Apollonaris’ årsregnskab opbevares i fem år, hvorefter det slettes.


Venlig hilsen
Kulturforeningen Apollonaris
På bestyrelsens vegne
Astrid Tyroll
Ovenstående lægges på Apollonaris’ hjemmeside, www.apol