Historie

Kulturforeningen Apollonaris blev dannet i 1994.


I 10 år havde gruppen, der dannede Apollonaris, været knyttet til Ejby Idrætsforening, hvor man hvert år i august opførte revyer, der havde såvel lokalt som globalt indhold, og som indholdsmæssigt sagtens kunne konkurrere med de kendte revyer.


Da EIF ønskede at festerne skulle have et nyt indhold, løsrev revygruppen sig og dannede Kulturforeningen Apollonaris. (Navnet er inspireret af den græske gud Apollon - guden for musik og digtekunst)


I fem år fortsatte vi med at lave revyer og amatørteater i Ejby Forsamlingshus, men dannede også en "malerbande" og "dukketeatergruppe", som selv fremstillede dukker og opførte teater. Tanken bag foreningen var, at medlemmerne selv skulle være aktive kulturudøvere.


Der gik dog ikke lang tid, før der måtte ske mere nyt.

- Vi var initiativtager til, i samarbejde med andre foreninger og baron Christian Wedel Nedergaard at lave "Svenstrupfestival".

   Dette skete 5 år i træk men stoppede, fordi økonomien ikke kunne hænge sammen.


- Arrangementer i Ejby Forsamlingshus med indhold af anden etnisk kultur end dansk


- I 10 år lavede vi sommerferieaktiviteter for børn i 3 dage af sommerferien med maleri, skulpturer m.m. og udflugter.

  Hvert år et nyt emne.


- Deltog i Kulturby 96 med at lave "Bro over tiden", møde mellem ung og ældre. det drejede sig om at fortælle historier til hinanden.

   Som afslutning opførte flere generationer tableau-teater, hvor familieforhold i ca. 1920 sammenlignedes med nutidens.


- Udsmykkede væg i Ejby Idrætsforenings nye omklædningsrum for fodbold med et vægmaleri.


- Gruppens medlemmer i "malerbanden" lavede kunstudstillinger i Café "Under Uret" i Borup.


- Udflugter til kunstmuseer m.m.


I 2004 bliver Apollonaris godkendt til aftenskolevirksomhed under folkeoplysningsloven.                     

Medlemmerne ønskede igen nye udfordringer. Kunne vi danne et orkester?


Elisabeth Marklund Mogensen, der er konservatorieuddannet på accordeon, fløjte og slagtøj, indvilgede i at være underviser og indpisker. Repertoiret er meget blandet, fra svenske viser til rock og jazz.                                 


Til stor overraskelse for os, var der også stor tilgang af elever til harmonikaundervisning.                                   


I 2010 er Apollonaris gået i samarbejde med privatpersoner i Ejby om at skabe aktiviteter i og interesse for Ejby Bibliotek.


Denne Netværksgruppe arrangerede i løbet af vinteren tiltag som var gratis for deltagerne.:


- "Lær din computer at kende", hvor frivillige underviste de, som måtte have lyst til at deltage.


- "Lær din mobil-telefon at kende", hvor spejderbørn/-unge lærte ældre at blive bedre til at bruge telefonens muligheder.


-  Foredrag med meget forskelligt indhold.


-  Børneteater-forestillinger for såvel dagplejebørn, børnehavebørn og familier.


Vi forsøger fortsat at finde nye inspirationskilder for publikum/deltagere.


Har du en idé til et arrangement i Ejby Bibliotek, så kontakt os.